Brann og brannsikkerhet Archive

Vet du nok om brannfeller?

Hjemmet består av mange kjente og ukjente brannfeller. Steder en brann fort kan oppstå er blant annet ved elektriske apparater, levende lys, peis og støpsler. Derimot er det

Framtidens industriproduksjon

Vi har etter hvert blitt vant til at mange forbruksvarer kommer fra lavkostnadsland langt vekk. Dette gir billige varer, men samtidig er belastningen på miljøet stor. En av

Hva er pyromani?

Pyromani er kanskje et kjent begrep for mange, men det er også et begrep som ofte brukes feil. Mange tror at det å være pyroman innebærer at man

Skogbrann

Skogbrann er en brann i naturen som er ukontrollerbar. De kan startes av lynnedslag, vulkanutbrudd eller til og med meteorittnedslag. Hovedsaklig er rundt 90 % av alle skogbranner

En brann kan starte mens du sover

noe så tilsynelatende ufarlig som å lade telefonen kan få katastrofale konsekvenser for deg. På grunn av produktfeil eller varmgang kan det oppstå brann i ladere. Mange velger

Ulike typer utstyr for brann

Alle husstander plikter å ha utstyr for varsling og slukking av brann, samt minst to rømningsveier fra soverommet. Det siste punktet er enkelt å oppfylle. Om du har

Kjente historiske branner

Mange mener at det å temme ilden har vært en av menneskenes aller viktigste skritt mot å få den posisjonen vi har i dag, som overlegen over alle

Brannskader

De fleste mennesker har brent seg noen ganger i løpet av livet uten å få noen form for skader av det. Men man kjenner hvor vondt selv en